รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจาก อย.

รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประภท Rapid Test Antigen ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อัปเดตวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท สำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home use), สำหรับใช้โดยบุคคลากรทางการแพทย์ (Professional use) และทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไร ไปดูกันเลย!!

สำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home use)

สำหรับช่องทางการจำหน่ายชุดตรวจ Antigen Test Kit ต้องเป็นสถานพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ และร้านขายยาที่มีเภสัชกร ไม่สามารถขายทางอินเทอร์เน็ตได้ ตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศอนุมัติรับรองที่ตรวจ Antigen Test Kit แบบ Home Use เรียบร้อยแล้ว 4 ยี่ห้อแรก

  1. STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test นำเข้าโดย บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
  2. SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal นำเข้าโดย บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  3. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) นำเข้าโดย บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  4. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) นำเข้าโดย บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด

ข้อมูลรายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับ COVID-19 antigen ด้วยตนเอง

สำหรับใช้โดยบุคคลากรทางการแพทย์ (Professional use) 

รูปแบบการใช้งานนั้น ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยรายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen รูปแบบการใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น (Professional Use Only) ที่โด้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จาก อย. โดยมีทั้งสิ้น 27 บริษัท

ข้อมูลรายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับ COVID-19

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น และคูปองส่วนลด ต่าง ๆ ได้ที่ 108deal.com

สมัครบัตรผ่อนของ 0% 10 เดือน กับ Citi ได้ที่นี้ >>>