BANGKOK AIRWAYS 8.8 ตะลุยเที่ยว เหนือ ใต้ ได้หมด (ส.ค. 2566)

BANGKOK AIRWAYS 8.8 ตะลุยเที่ยว เหนือ ใต้ ได้หมด (ส.ค. 2566)

BANGKOK AIRWAYS 8.8 ตะลุยเที่ยว เหนือ ใต้ ได้หมด (ส.ค. 2566) คุณเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวสู่ประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใครกับ BANGKOK AIRWAYS

BANGKOK AIRWAYS 8.8 ตะลุยเที่ยว เหนือ ใต้ ได้หมด

8.8 ตะลุยเที่ยว เหนือ ใต้ สนุกได้ทุกทริป ✈️ เส้นทางในประเทศเริ่มต้นที่ 1,360 บาท/เที่ยว* ✈️ เส้นทางระหว่างประเทศเริ่มต้น 3,265 บาท/เที่ยว* 👉 ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 หรือ 02-270-6699 (08:00 – 20:00 น.)

BANGKOK AIRWAYS 8.8 ตะลุยเที่ยว เหนือ ใต้ ได้หมด (ส.ค. 2566)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

✅ โหลดกระเป๋าท่านละ 20 กิโลกรัม
✅ เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น** พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง
✅ บริการอาหารเสิร์ฟบนเที่ยวบิน
✅ เลือกที่นั่งล่วงหน้า***
✅ หากพบปัญหาในการเดินทาง สามารถวางใจให้เราดูแล โดยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 และช่องทาง Facebook: Bangkok Airways
✅ ราคานี้รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง(สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ), ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารในแต่ละช่องทาง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
✅ เฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิ / เชียงใหม่ / ภูเก็ต / สมุย (สนามบินสมุยให้บริการแบบมุมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
✅ ขอบเขตในการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินนั้นขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก
ระยะเวลาโปรโมชั่น:
📅 ระยะเวลาจอง: 8 ส.ค. 66 – 12 ส.ค. 66
✈️ ระยะเวลาเดินทาง: 15 ก.ย. 66 – 29 ก.พ. 67

ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น และคูปองส่วนลด ต่าง ๆ ได้ที่ 108deal.com