Oishi Ramen โออิชิ ราเมน โปรโมชั่น ซื้อ1 แถม 1 (ส.ค. 2566)

Oishi Ramen โออิชิ ราเมน โปรโมชั่น ซื้อ1 แถม 1 (ส.ค. 2566)

Oishi Ramen โออิชิ ราเมน โปรโมชั่น ซื้อ1 แถม 1 (ส.ค. 2566)

Oishi Ramen โออิชิ ราเมน โปรโมชั่น ซื้อ1 แถม 1 (ส.ค. 2566) อิ่มคู่เมนูเส้น กับ ดีลเด็ดเดือนสิงหา 𝐎𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐑𝐚𝐦𝐞𝐧 เสิร์ฟเมนูฮอต พร้อม โปร ซื้อ 1 แถม 1 อิ่มเป็นคู่ เพียง 𝟏𝟕𝟗.- (ปกติ 278.-)

โปร ซื้อ 1 แถม 1

อิ่มคู่เมนูเส้น กับ ดีลเด็ดเดือนสิงหา 𝐎𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐑𝐚𝐦𝐞𝐧 เสิร์ฟเมนูฮอต พร้อม โปร ซื้อ 1 แถม 1

🍜🍚 | 𝐎𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐑𝐚𝐦𝐞𝐧 – 𝐀𝐥𝐥 𝐃𝐞𝐚𝐥𝐬 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 [𝐂]
[กดสั่ง] ทงคตสึ ชาชู ราเมน [แถมฟรี] ข้าวผัดชาฮั่ง อิ่มเป็นคู่ เพียง 𝟏𝟕𝟗.- (ปกติ 278.-)

🍜🍝 | 𝐎𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐑𝐚𝐦𝐞𝐧 – 𝐀𝐥𝐥 𝐃𝐞𝐚𝐥𝐬 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 [𝐃]
[กดสั่ง] ราเมนต้มยำหมูชาชู [แถมฟรี] ราเมนหอยลายผัดพริกเผา อิ่มเป็นคู่ เพียง 𝟐𝟏𝟗.- (ปกติ 368.-)

Oishi Ramen โออิชิ ราเมน โปรโมชั่น ซื้อ1 แถม 1 (ส.ค. 2566)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

✅ เฉพาะร้าน 𝐎𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐑𝐚𝐦𝐞𝐧 สาขาที่ร่วมรายการในแอป 𝐆𝐫𝐚𝐛𝐅𝐨𝐨𝐝, 𝐋𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀𝐍, 𝐟𝐨𝐨𝐝𝐩𝐚𝐧𝐝𝐚 และ 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞𝐅𝐨𝐨𝐝 เท่านั้น
✅ ความครอบคลุมในการให้บริการจัดส่งอาหาร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการของ 𝐎𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐑𝐚𝐦𝐞𝐧, 𝐆𝐫𝐚𝐛𝐅𝐨𝐨𝐝, 𝐋𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀𝐍, 𝐟𝐨𝐨𝐝𝐩𝐚𝐧𝐝𝐚 และ 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞𝐅𝐨𝐨𝐝 เป็นสำคัญ
✅ อาจมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมในแต่ละช่วงเวลา ติดตามได้ที่แอป 𝐆𝐫𝐚𝐛𝐅𝐨𝐨𝐝, 𝐋𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀𝐍, 𝐟𝐨𝐨𝐝𝐩𝐚𝐧𝐝𝐚 และ 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞𝐅𝐨𝐨𝐝
✅ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
✅ ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 2 ส.ค. 66 – 31 ส.ค. 66

ที่มาข่าวโปรโมชั่น: 𝐎𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐑𝐚𝐦𝐞𝐧

ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น และคูปองส่วนลด ต่าง ๆ ได้ที่ 108deal.com