Shabushi โปรโมชั่น บุฟเฟต์ แจกคูปอง พร้อมส่วนลด (ส.ค. 2566)

Shabushi โปรโมชั่น บุฟเฟต์ แจกคูปอง พร้อมส่วนลด (ส.ค. 2566)
Shabushi โปรโมชั่น บุฟเฟต์ แจกคูปอง พร้อมส่วนลด สค 2566

Shabushi โปรโมชั่น บุฟเฟต์ แจกคูปอง พร้อมส่วนลด (ส.ค. 2566)

โปร กินหมดเกลี้ยงปั๊บ รับทันที 𝐞-𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧 ส่วนลด 𝟓𝟎.- หรือ คูปองทานฟรี 1 คน เมื่อมาครบ 4 คน จำนวน 1,000 ใบ สำหรับร้าน 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢 สาขา “ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” และ สาขา “บิ๊กซีสุไหงโกลก”

กินหมดเกลี้ยงปั๊บ รับ 𝐞-𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧 ส่วนลด 𝟓𝟎

กินหมดเกลี้ยงปั๊บ รับทันที 𝐞-𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧 ส่วนลด 𝟓𝟎.-* ที่ร้าน 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢 รับสิทธิ์ง่ายๆ ชาเลนจ์ได้ ใน 𝟑 ขั้นตอน
1. แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
2. ทานหมดเกลี้ยงตามเงื่อนไขของแคมเปญ
3. สแกน 𝐐𝐑 𝐂𝐨𝐝𝐞 จากพนักงาน เพื่อรับ 𝐞-𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧 ส่วนลด 𝟓𝟎.-* ผ่าน 𝐁𝐞𝐯𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ในครั้งถัดไป เมื่อใช้บริการบุฟเฟต์ 𝟐 ท่านขึ้นไป เฉพาะบริการทานที่ร้าน 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢
Shabushi โปรโมชั่น บุฟเฟต์ แจกคูปอง พร้อมส่วนลด (ส.ค. 2566)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

✅ 𝐞-𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧 มีอายุการใช้งาน 𝟑𝟎 วัน (*นับจากวันที่ได้รับ 𝐞-𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧)
✅ สามารถใช้ e-Coupon ส่วนลด 50.- ได้ในครั้งถัดไป เมื่อใช้บริการบุฟเฟต์ 2 ท่านขึ้นไป เฉพาะบริการทานที่ร้าน 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢 เท่านั้น (สามารถใช้ได้กับบุฟเฟต์ทุกราคา และ Platinum Buffet)
✅ กรุณาแจ้งสิทธิ์การใช้แก่พนักงาน ก่อนเข้ารับบริการเพื่อรับสิทธิ์
✅ กำหนด 1 e-Coupon ต่อการใช้สิทธิ์ 1 ครั้ง (1 e-Coupon ต่อลูกค้า 2 ท่าน ต่อใบเสร็จ) กดรับสิทธิ์ ผ่าน BevFood Application
✅ ส่วนลดนี้ใช้ได้ในวันที่ ที่ระบุใน e-Coupon เท่านั้น และใช้ได้ที่ร้าน 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢 ทุกสาขา
✅ สงวนสิทธิ์เฉพาะบุฟเฟต์ราคาปกติสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น ราคาเด็กไม่ร่วมรายการ
✅ ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สินค้าฝากขาย, สินค้า Takeaway และโฮมเดลิเวอรี่
✅ ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
✅ สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลเงินสด 250 บาท และ 500 บาทของโออิชิกรุ๊ปได้
✅ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
✅ สำหรับสมาชิก BevFood Application และ OISHI Pointo สามารถใช้คะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลดเพิ่มจากโปรโมชั่นได้ และยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดสามารถสะสมคะแนนได้
✅ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

มา 4 คน ทานฟรี 1 คน (ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)

7วันเท่านั้น เพียงใช้บริการ 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢 สาขา “ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” ชั้น 2 New Zone ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 66 – 7 ส.ค. 66 แจกทันที คูปองโปรโมชั่น “ทานฟรี 1 คน เมื่อมาใช้บริการครบ 4 คน” (1 คูปอง/ใบเสร็จ) จากนั้นนำคูปองมารับสิทธิ์ ***สำหรับการใช้บริการในครั้งต่อไป ที่ 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢 สาขา “ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” ชั้น 2 New Zone เท่านั้น! อัตราค่าบริการบุฟเฟต์เริ่มต้นคนละ 𝟑𝟗𝟗.-*
✅ จำกัดการแจก “คูปองทานฟรี 1 คน เมื่อมาครบ 4 คน” จำนวน 1,000 ใบ สำหรับร้าน 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢 สาขา “ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” ชั้น 2 New Zone (เหนือโรบินสัน) เท่านั้น
✅ จำกัดการแจกคูปองทานฟรีฯ จำนวน 1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
✅ แจกคูปองทานฟรีฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 66 – 7 ส.ค. 66 (*หรือจนกว่าคูปองจะหมด)
Shabushi โปรโมชั่น บุฟเฟต์ แจกคูปอง พร้อมส่วนลด (ส.ค. 2566)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

✅ แสดงคูปองนี้เพื่อรับสิทธิ์ทานบุฟเฟต์ฟรี 1 คน เมื่อมาใช้บริการครบ 4 คน
✅ กำหนด 1 คูปองต่อการใช้สิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
✅ คูปองนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 66 – 14 ก.ย. 66 เท่านั้น
✅ คูปองนี้สามารถใช้ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย
✅ สงวนสิทธิ์เฉพาะราคาปกติสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น ราคาเด็กไม่ร่วมรายการ
✅ คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มแบบบุฟเฟต์เท่านั้น ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสินค้าฝากขาย, สินค้า Takeaway และ Home Delivery
✅ คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
✅ ไม่สามารถใช้คูปองนี้ ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆ และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
✅ สมาชิก BevFood Application และ OISHI Pointo Card สามารถสะสมคะแนนจากยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดได้
✅ คูปองนี้ใช้ได้เฉพาะที่ร้าน 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢 สาขา “ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” ชั้น 2 New Zone ตามที่ระบุไว้ในคูปองเท่านั้น
✅ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 3 ส.ค. 66 – 9 ส.ค. 66

มา 4 คน ทานฟรี 1 คน (บิ๊กซีสุไหงโกลก)

7วันเท่านั้น เพียงใช้บริการ 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢 สาขา “บิ๊กซีสุไหงโกลก” ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 66 – 9 ส.ค. 66 แจกทันที คูปองโปรโมชั่น “ทานฟรี 1 คน เมื่อมาใช้บริการครบ 4 คน” (1 คูปอง/ใบเสร็จ) จากนั้นนำคูปองมารับสิทธิ์ ***สำหรับการใช้บริการในครั้งต่อไป ที่ 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢 สาขา “บิ๊กซีสุไหงโกลก” อัตราค่าบริการบุฟเฟต์สุทธิคนละ 𝟑𝟗𝟗.-
✅ 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢 สาขา “บิ๊กซีสุไหงโกลก” งดให้บริการเมนูในกลุ่มเนื้อหมู โดยจะเสิร์ฟเมนูเนื้อสัตว์อื่นๆ อาทิ เนื้อไก่ และซีฟู้ด เป็นการทดแทน / ไม่มีส่วนผสมของมิรินในเมนูกลุ่มซูชิ
✅ จำกัดการแจก “คูปองทานฟรี 1 คน เมื่อมาครบ 4 คน” จำนวน 1,000 ใบ สำหรับร้าน 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢 สาขา “บิ๊กซีสุไหงโกลก” เท่านั้น
✅ จำกัดการแจกคูปองทานฟรีฯ จำนวน 1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
✅ แจกคูปองทานฟรีฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 66 – 9 ส.ค. 66 (*หรือจนกว่าคูปองจะหมด)
Shabushi โปรโมชั่น บุฟเฟต์ แจกคูปอง พร้อมส่วนลด (ส.ค. 2566)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

✅ แสดงคูปองนี้เพื่อรับสิทธิ์ทานบุฟเฟต์ฟรี 1 คน เมื่อมาใช้บริการครบ 4 คน
✅ กำหนด 1 คูปองต่อการใช้สิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
✅ คูปองนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 66 – 14 ก.ย. 66 เท่านั้น
✅ คูปองนี้สามารถใช้ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย
✅ สงวนสิทธิ์เฉพาะราคาปกติสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น ราคาเด็กไม่ร่วมรายการ
✅ คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มแบบบุฟเฟต์เท่านั้น ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสินค้าฝากขาย, สินค้า Takeaway และ Home Delivery
✅ คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
✅ ไม่สามารถใช้คูปองนี้ ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆ และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
✅ สมาชิก BevFood Application และ OISHI Pointo Card สามารถสะสมคะแนนจากยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดได้
✅ คูปองนี้ใช้ได้เฉพาะที่ร้าน 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐮𝐬𝐡𝐢 สาขา”บิ๊กซีสุไหงโกลก” ตามที่ระบุไว้ในคูปองเท่านั้น
✅ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 3 ส.ค. 66 – 9 ส.ค. 66

ที่มาข่าวโปรโมชั่น: Shabushi

ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น และคูปองส่วนลด ต่าง ๆ ได้ที่ 108deal.com